Fick du blod under åren 1965 –1991? Då bör du testa dig för hepatit C för under den perioden fanns risk att viruset överfördes via blodtransfusioner.

Sedan 1992 testas allt blod i Sverige.

Risken att vara smittad är liten och idag finns det goda möjligheter till behandling. Det är därför viktigt att testa dig om du vet eller misstänker att du har fått en blodtransfusion, i Sverige eller i något annat land, någon gång mellan 1965 och 1991.