Har du glömt oss?


Välkommen till min lektion om hatbrev. Såhär gör du:

  • Börja med det mest intressanta
  • Sluta med det minst intressanta
  • Ge svar på frågorna vem, vad, när, hur och varför
  • För pekaren över texten för fler alternativ
  • Skriv kort!

Progress in our world will be progress towards more pain.

Vem ska jag vända mig till?
Det vet jag.
Det finns många i dagens Sverige som vill eller behöver veta hur man skriver. Det är värdefullt att veta hur andra gör och tänker med sitt skrivande. Det vet jag. Med god litteratur som ideal får jag förnedra dig och förinta dig som person.


Hur skulle vi annars göra?, sida 1, 24, 60, 100 Försöka se sammanhangen, sida 77

"Han berättade om marmorbysten, inlevelsefullt och med en skakande röst, på gränsen att brista och falla ihop i en snyftning. Alla skulle känna sig inkluderade. Alla skulle beröras."
-- Jag, 2011.
Min penis hade inte kommit med på den tiden.


PAIN/PAIN/PAIN/PEINES/PENIS/SPENE/PAIN

Hur vill du beröra? sida 56

Varför har vi delat in dygnet i just 24 timmar? Varför är 1 minut 60 sekunder och inte 100 sekunder? Jag undrar nu om det kan vara så att det är någon psykisk åkomma? Jag har aldrig hatat någon i hela mitt liv. Jag skriver ju bara litteratur.

Inte igen. Inte en natt till! Det kryper i kroppen och du vänder dig för att hitta en bättre ställning i sängen - som blivit din fiende! En sömnlös natt är jobbig, men sällan mer än så. Och så tankarna. Och så tankarna. Nu måste du sluta tänka. Vänd dig. Vänd dig bort. Vänd dig till din läkare. Det är livsviktigt. En sömnlös natt är jobbig, men två är värre. Det finns inga gränser. DE SUDDAS UUUUT. Gör någonting. Det måste du göra. Du får inte rygga tillbaka för någonting. Att avrunda en sömnlös natt är jobbigt, men sällan mer än så.

En sömnlös hund är litteratur, men sällan mer än så. Andra människor är ofta inblandade.

En sömnlös litteratur är god, men sällan mer än så. Nästa natt tar kroppen igen det den har förlorat.fikssion #13, tema hatbrev