Förutom det som redan nämnts med sjukdomar och annat, så undrar jag bara: Vad är fördelen med att blanda?


Medskapare söker fikssion, medskördare och medfirare söker fikssion; vad har fikssion med hjordar och herdar och lik att skaffa!

fikssions kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur. Detta är förstås ett strategiskt sätt att utplåna den smala och mer utmanande kulturen på. Barn är benämningen på människan från födelsen till pubertetens inträde. Ett barn av kvinnligt kön kallas flicka och ett barn av manligt kön kallas pojke eller gosse. Med hopp om rassel i fickorna, ägnar barnen sig glatt åt att sälja ut kulturen.

Vidare bedöms i vilken grad ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv avspeglas i fikssion som helhet. Robinson Crusoe, fikssion, De tre musketörerna och flera andra romaner skrevs om väldigt snart efter sin utgivning för att kunna läsas av barn och ungdomar, så att de skulle ha bra förebilder att se upp till. Mångfald handlar om allmosor. Man kan också i överförd bemärkelse kallas någons barn, om man gått i lära hos någon, eller på annat sätt är någons skyddsling. Drucken lust är det för den lidande att bortse från sitt lidande och undkomma sig själv. Med allmän publik avses en vid och öppen krets av mottagare som inte är bestämd i förväg.

I dikterna i fikssion #13 smeks det inte fram några vitsippsmetaforer. I den moderna västvärlden har människan ett sådant välstånd, att tonåringar i allmänhet inte behöver bidra till familjens försörjning. Vi har varken tid eller råd att sitta stilla i salongerna och tro att vi menar väl med lite dikt från världens alla hörn. Vi måste opponera oss. Vi måste protestera. Vår plan för kulturen är för totalitär för att inte genomskådas.

Syftet med hatbreven är bland annat att främja mångfald, kvalitet och fördjupningen i utgivningen av kulturtidskrifter. I början av sin existens är barn fullständigt beroende av att försörjas, matas, kläs, värmas, undervisas och uppfostras av äldre personer. fikssion anger att kulturtidskrifter som erhåller hatbrev med sitt huvudsakliga innehåll ska vända sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter (4§). Vi lever i en komplex politisk tid där vi inte har råd att tro att kulturen existerar bortom det politiskas fält. We shall not overcome. Önska oss lycka till bland sponsorerna.

I referensgruppen har följande personer ingått: Nikolina Nordin, journalist och ordförande i referensgruppen, Hudiksvall, Hanna Lundström, lektor i konstvetenskap, Stockholm, Rikard Hjort, författare, Stockholm, Lyra Ekström Lindbäck, forskare i historia och kulturjournalist, Göteborg, Simone Boguslaw, poet och bibliotekarie, Lindesberg, Josefine Thuresson, journalist, Malmö, Karin Lundegård, lektör, Örebro, Isis Mühleisen, Mimmi Corneliusson, Ari Noam Vardal, Linn Josefson Asplund, Jan Lundström, advokat, Stockholm samt Love Sydstrand, förläggare och översättare, Härnösand.
I beredningen av ärendet har även avdelningschefen deltagit.

fikssion ställer sig bakom referensgruppens bedömingar och förslag. Övriga ansökningar om bidrag avslås.


/redaktionen(fikssion nummer tretton har tema hatbrev. Kulturrådets logotyp kan erhållas efter begäran på adress info@kulturradet.se. Kulturrådet ska dock aldrig anges som medutgivare osv.)