×
Utvärdering

Detta brev skickades ut till nästan alla som någon gång bidragit till fikssion. 34 personer tillfrågades sammanlagt. Ingen urskiljning mellan illustratörer, författare och andra typer av medverkande har gjorts.


Hej! Det var så roligt när du bidrog till fikssion. Vi har en del frågor om ditt arbete som skulle underlätta för oss i våra vidare nummerplaneringar. Har du nått dina mål? För att växa och lära sig av erfarenheten måste man ta reda på vad som fungerade och vad som inte gjorde det och om målet med projektet nåddes. Om du har svårt att komma ihåg vissa delar, eftersom det kanske var länge sen du medverkade, ber vi dig ändå att svara på de frågor du kan och återkomma till oss med svaren.
All feedback är viktig.

Förutsättningar
Hur har fikssion, den del du deltagit i, varit organiserat?
Vilka mål har uppställts?
Vilka har deltagit om med vilka uppgifter?
Hur lång tid har arbetet med fikssion tagit?
Vilken har varit din uppgift och hur har denna stått i förhållande till andras?
Hur mycken tid var det tänkt att du skulle ägna fikssion?
Övriga förutsättningar?

Process
Hur planerade du arbetet?
Hur genomförde du din del, fas för fas?
Fanns det avstämningspunkter och överläggningar med redaktionen?
I vilken grad kunde arbetet följa de uppgjorda planerna?
Oförutsedda händelser?

Resultat
Vilka effekter har arbetet med fikssion fått utifrån ditt perspektiv för pöbeln, för dig själv och i dess helhet?
Vilka slutsatser kan dras om din del av arbetet?
Vilka övergripande slutsatser kan dras om fikssion?
Vad har varit särskilt lyckat och vad har varit mindre lyckat?
Har de uppställda målen nåtts?

Hälsningar redaktionen


Hittills har 1 svar på utvärderingsenkäten inkommit. De redovisas här:


Kära fikssion, Jag som bara varit med en gång är lite osäker på hur min medverkan förändrat någonting överhuvudtaget,men som den plikttrogna person jag ändå är ska jag svara på det ni bett mig om.

1. Jag upplevde det inte som väldigt organiserat. Inte rörigt, men frihet för skapande.Det var bara en söndagskväll i en internetchatt, inga pekpinnar.Egentligen skulle jag ha skrivit för fikssion tidigare, men jag har en ovana att skjuta upp saker och ting,få prestationsångest, och så slutar det med att det inte blev av.

2. Hela händelsen var oförutsedd, för min del. Det gick som skrivande i grupp på utsatt tid brukar gå för min del, jag skriver några ord här och några ord där och så bidrar det förhoppningsvis till helheten.

3. Mitt perspektiv för pöbeln... Tja, jag vet inte riktigt. Jag tycker att fikssion är härligt pretto,jag har väldigt svårt för att tycka att jag själv passar in i såna sammanhang. Jag anser att jag inte är tillräckligt duktig, liksom. Att det jag skriver borde stanna i anteckningsböcker. Men jag skulle gärnapassa in i sådana miljöer, umgängeskretsar, litterära sekter bättre. Men, kort sagt: det jag skrev för fikssion har inte ändrat någonting i mitt liv egentligen.