×
vardagsrummet; det stšrsta rummet i en bostad             en vŠldig stršm av hŠnder

en knytpunkt fšr familjen                                            utšver golvet

dess fyra vŠggar                                                                   vŠv av blŠndande negationer

samlar barnen samman                                               fragma i barnens ršster        

                                                                                    skulpterade former

vardagsrummet: den informella kroppen                             vŠlvda i vŠggarnas fŠsten

i familjekomplexet                                                                fŠrdas utšver

vuxenunderhŒllningens nav                                                        ett hav av namn

bilder rinner inom det visuella rastret                                    kartlagda golv

detta rum fšr lŠsande                                                                 metodologiska imperativ

relationer och andra verksamheter                                        hŠnder starka nog

                                                                                    att hŒlla verkligheten samman

vardagsrummet Šr det rum som                                            i ett samlat

du utgŒr ifrŒn nŠr du fšrklarar hur huset ser ut                       framfšrmŒgans hem

om du inte har ett vardagsrum                                          namnet barnet bŠr     

har du inget riktigt hus                                            i sitt umgŠnge med tystnaden 

                                                                                    andandes superlativ

vardagsrummet: famlijens inre form                                         det ena barnets hand

platsen fšr rollfšrdelning                                                  i den andres fingrar

dŠr du spelar dina sŠllskapsspel                                    fallandes frŒn taket

och bjuder kaffe                                                     hennes ršst under golvet    

om du inte har nŒgot umgŠnge                                 verktygen som smŠlter samman       

eller barn att samla samman                                        det som kommer att

behšver du inget vardagsrum                                             fšrbli andra sidan

                                                                                        tapeternas mšnster likt

vardagsrummet Šr en plats fšr                                     de sociala rummen

formella evenemang                                             vŠggar golv tak

sŒsom att vara fŒngad i                                           fast i kŠnslan av

den nyligen avlidnes šgon                                        det som delades ut

ett rum i vilket man samlas                                           innan begravningen

efter att ha kšpt kakor                                            smŒ runda     som solar

tala om en annans dšd                                          fšrstŒ innebšrden tŠnka i banor

                                                                                    vandra omkring runt fingrarna

vardagsrummet Šr en redovisning av                                hŠnderna samlade

arkitektens och                                                   till en byggnadssammanslutning

familjekomplexets tankar                                              av sorg

en plats fšr drinkar                                                            bygger vidare uppŒt

umgŠnge med barnen                                                               lŠngst vŠggarna

                                                                                barnens skšra namn

hennes frŠknar frŒn mattan                                            bejakar uttrycken

fšr att tŠckas med fragment                                           smŒ delar av det som var hennes

och nya flŠckar                                                                       att fšrstšra och Œngra

att lŠgga mŠrke till de smŒ                                             att iaktta mellan fingrarna

pigmentfšrŠndringarna                                                       sluta šgonen och šppna

betona det                                                                                in igenom   

som fšrsvinner med tiden                                                               vŠnda halvvŠgs

                                                                                    att fšrŠndra allt det

att fšrstŒ vardagsrummet                                                    som inte fogas

Šr att rŠkna allt i kvadratmeter                                        i skenet

fogarna som samlar barnen samman                              den ansenliga mŠngden

familjekomplexets sŠtt att                                         fŒr inte lŠngre plats finns inte

ta sig in i vŠggar golv tak                                                      rum fšr de andra

gester uttal blickar                                                          hŠnderna lŠngs        

                                                                                             hyllplanen

vardagsrummet kan i en mening                                    barnens hŠnder

fšrstŒs som transparent                                            metropoliska cirklar

att i just den stunden                                                        djupa som eld

bli ett med                                                                    bildar tillsammans

fŠrger vŠggar tak                                                    kretsen av hŠnder

kartlŠgger golvet                                                                under golvet

berŠknar hemmets slutliga form                                     formationer av skulpturer

med hjŠlp av golvbrŠdorna                          det som stŒlar frŒn taket

                                                                                 smŒ  variationer   

vardagsrummet kan                                        i barnens hŠnder                       

ses som famlijens enda spegel                                 fyllda med stenar slŠpper

familjkomplexets utstrŠckning                                                                   vi ner dem 

i det undangšmda arkivet                                                                                 golvet

 

 

 

Hannah BrŠnnstršm & Olof Eriksson