×

i folkmun

Klicka här för att lyssna på i folkmun,
inläst av Elis Burrau.illustration av Signe Collmo

i folkmun
låg ordet på gatan
så kallat och sårbart

i munnen låg folket
ja hela populationen
på gatan,
ett folkhem,
de formade alla orden
smakade, smackade
så jävla kallade

ordet ormade, mungatan formade
en allé av rysslands alla
förstfödda
små, det gamla ryssland

forma, ligga
så gatan, ”satan”
påkallat ord eller kallat på:
sand kanske
sol?

SKA JAG SÅ GATAN? (här kan 1 inte vara tyst)
vad är det för en omvänd industriell revolution?
hur skulle det gå till?
nej, du ska slå
(OCH?) andasmedmunnentadetlugntnu:
du ska slå och hata

men vilka?
familjen det viskas om såklart,
i alla munnar (JA?)
dom vill bygga en pyramid,
en pyramid av mat (AV MAT JA?)
av mat från folkets munnar.

allt ordagrant, ja bokstavstroget redogjort enligt ordet på gatans vittnesmål, det låg där bredvid folksången, vi tog upp det och stoppade i munnenElis Burrau