fikssion TVÅ - handtag och lampor i golvet
tema: hämningar

Komplex, bundenheter, blyghet, återhållsamhet, hinder, spärrar, blockeringar, bromsar och hämskor. Jag tycker inte precis att det krävs någon förklaring till det här numrets dröjsmål. Alltid finns något som vill hejda, hindra, förhindra, bromsa, dämpa, undertrycka, hålla tillbaka, stanna eller stoppa vår re(d)aktion. Få saker är så förbannat förlamande som att vara alldeles ensam. Därför har vi släppt och släpat in annat, andra. Fikssionfolket är stolta över att presentera Sofia Nordins, Rikard Hjorts och Linus Östlunds m.fl. hämningar, häftade vid Hanna Lundströms och Lyra Ekström Lindbäcks. Hämningsmonstret är skapat av Linnea Petersdotter Apelgren.

”Det att en psykisk reaktion bromsas eller hämmas, en drift blir undertryckt, en föreställning bortträngd”* - är det någon man kan ta på, se, läsa? Är numret som du har under dina fingertoppar ens där, eller utspelas de verkliga texterna någon annan stans? Det kanske handlar om alla ord som stannat kvar bakom skallbenet. Det kanske handlar om just de hinnor och skikt som håller tillbaka. Eller produkten därav, resultatet, den onaturliga handlingen.

”Förberedelser av detta slag gör mig säkert inte bättre rustad att övervinna de svårigheter jag ställs inför när jag ska skriva till Er, svårigheter som även i natt dök upp i ständigt nya former i mitt huvud. Det handlar inte alls om att jag inte skulle kunna få fram vad jag vill ha sagt, det är ju de enklaste ting, däremot är de så många att jag inte får plats med dem i tid och rum. I vetskap om detta vill jag ibland – visserligen bara på nätterna – låta alltsamman vara, inte skriva något mer och hellre duka under till följd av att jag inte skriver än till följd av att jag skriver.”** För att mildra hämningarna, förklara eller undkomma dem, behövs svar. Det är också temat för Fikssion #3. Vi vill naturligtvis ha era. Frågorna hittar du här, men ni är naturligtvis välkomna att svara på precis vad som helst. Med utstuderade förklaringar, koncisa beslut eller motfrågor.

På insyn i hämningar, återseende i januari

Hanna Lundström & Lyra Ekström Lindbäck  
fanmail@fikssion.se

*Bonniers Svenska Ordbok, 2002  
** Kafkas brev till Felice Bauer, 24 okt 1912