BUDGET FÖR FIKSSION # 24

Inkomster:

Nummerbudget från Kulturrådsstödet 9000
Crowdfunding 3000

Summa inkomster: 12 000

Utgifter:
Anna Nygren text 800 kr
Felicia Högnelid text 800 kr
Freja Höjeberg text 800 kr
Hannah Brännström bild 800 kr
Tina Karlström bild 800 kr
Johanna Karlsson text 800 kr
Frank Berglund text 800 kr
Isis Mühleisen bild 800 kr
Erik Bertilsson text 800 kr + låttext 400 = 1200 kr
Hannes Lundberg låt 400 kr
Hanna Rajs Lundström 800 text + 800 red = 1600 kr
Lyra Ekström Lindbäck 800 inledare + 800 red = 1600 kr
Elis Burrau 800 mailväxling + 800 red = 1600 kr
Nikolina Nordin 800 red
Signe Collmo 800 kr red

Summa utgifter: 14 400

Balansräkning:
Inkomster 12 000
Utgifter 14 400

Summa: - 2 400 kr
Illustration av Isis Mühleisen