×

Ämne: Textarvodering till Svenska Akademien


Från: red@fikssion.se
Ämne: Textarvodering till Svenska Akademien
Datum: 26 januari 2013 12.50.49 CET
Till: sekretariat@svenskaakademien.se
Kopia: red@fikssion.se
Svara till: red@fikssion.se
1 bilaga, 88,3 K: stridsskrift.docx (88,3 K)


Hej Svenska Akademien.

fikssion här,

vi är en nättidskrift av och för oetablerade poeter. Redaktionen består av Lyra Ekström Lindbäck, Elis Burrau, Nikolina Nordin, Hanna Rajs Lundström och bildredaktör Signe Collmo.

I höstas anordnade vi en workshop i samband med Stockholms Poesifestival och projektet AKT UNG. Under denna workshop skapades en kollektiv stridsskrift, ett manifest för den unga poesin, av användarnamnen unnamed, unnamed, /o, bubbe, eueins, elis, hallo, leonor, lilla bullen, moa, niko, owehufb, Schenieöh, solstickan, William, William på mobilen, xkbhv, gullisglitterponnyn, hanne, lilla mamma på www.piratepad.net. En text som vi läste upp på Teater Brunnsgatan 4 och därefter publicerade i fikssion nummer 23, "Sedan planekonomi infördes i Sverige" (http://www.fikssion.se/).

Vi skriver till Er då det har kommit till vår kännedom att några av era ledamöter ligger bakom pseudonymerna som skrivit denna text PÅ INTERNET. Vi förstår/respekterar om ni inte vill gå ut med detta offentligt, ta åt er ära osv, men vi skulle ändå vilja arvodera Svenska Akademien för denna text. Det är inte mer än rätt. Standardarvodet för en publicerad text i fikssion är 450 kronor. Hur går vi till väga för att ge er dessa pengar? Så att de kommer upphovspersonerna till godo.

Vi bifogar manifestet.

Vänligen,

/fikssion

Från: red@fikssion.se
Ämne: Angående textarvode till Svenska Akademien
Datum: 12 februari 2013 17.17.38 CET
Till: sekretariat@svenskaakademien.se
Kopia: red@fikssion.se
Svara till: red@fikssion.se


Hej Svenska Akademien.

fikssion här igen,

vill ni inte ha era pengar? Eller har ni inte mottagit vårt mail angående textarvodering på 450 kr till Svenska Akademien (för medverkan i stridsskriften för ung poesi)? Vad som än är fallet så skulle vi uppskatta ett svar. Pengarna ligger och väntar på att överföras till Er.

Vänligen,

/fikssionredaktionen

Från: Odd.Zschiedrich@Svenskaakademien.se
Ämne: textarvodering
Datum: 13 februari 2013 09.16.03 CET
Till: red@fikssion.se


Redaktionen för nättidskriften fikssion,

Svenska Akademien har mottagit ert brev av den 26 januari gällande textarvodering, då ni förmodar att några av Akademiens ledamöter ligger bakom pseudonymerna till den text ni bifogat. Jag kan emellertid meddela att Akademien eller dess ledamöter inte önskar ta emot några textarvoden. Med detta låter jag det vara osagt om texterna författats av enskilda ledamöter eller ej.

Vänliga hälsningar
Odd Zschiedrich
Kansliansvarig
Svenska Akademien

Från: red@fikssion.se
Ämne: Re: textarvodering
Datum: 19 mars 2013 12.24.32 CET
Till: Odd.Zschiedrich@Svenskaakademien.se
Kopia: red@fikssion.se
Svara till: red@fikssion.se


Kära Odd Zschiedrich, kansliansvarig Svenska Akademien,

vi respekterar att Akademien och dess ledamöter inte önskar att ta emot några textarvoden, och huruvida delar av manifestet för ung poesi författats av enskilda ledamöter under pseudonym eller ej kan få förbli ett mysterium. Däremot har fikssionredaktionen beslutat att publicera mailkorrespondensen mellan Dig och fikssion angående denna arvodering, i det kommande numret av fikssion, fikssion nr 24 tema PENGAR. Textarvodet för detta bidrag är 800 svenska kronor och skulle alltså då tillfalla Dig, Odd Zschiedrich, kansliansvarig Svenska Akademien. Dock så kan en argumentera för att jag som skriver detta (Elis Burrau, redaktionsmedlem i fikssion), och som även författat de tidigare mailen till Svenska Akademiens sekretariat, ska få ta del av detta arvode, då jag också bidragit till textmassan, så att säga. Och då, om Du finner detta vara en acceptabel deal, uppstår frågan hur vi delar dessa pengar? 75 procent till Dig, 25 till mig? 50/50? Vad tycker du, Odd Zschiedrich, kansliansvarig Svenska Akademien, är en lämplig uppgörelse?

Vänliga hälsningar
fikssionredaktionen genom Elis Burrau

Från: Odd.Zschiedrich@Svenskaakademien.se
Ämne: SV: textarvodering
Datum: 20 mars 2013 09.38.53 CET
Till: red@fikssion.se


Elis Burrau,

Jag önskar absolut inga pengar för mitt svar tidigare, eftersom korrespondens ingår i mina vanliga arbetsuppgifter. Jag förstår inte heller vitsen med att publicera svaret men det är en annan sak och ni gör naturligtvis som ni vill.

Bästa hälsningar
Odd Zschiedrich