×

STUDY BUDDY

Samhället är en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt. Individer som ställer sig utanför organiseringen eller väljer att inte delta i samhälleliga åtaganden ingår inte i samhället och omfattas därför inte av dess skydd.

Den som är papperslös är till exempel inte en del av samhället, eftersom den papperslöse saknar de rätta handlingarna. De rätta handlingarna är inte att röra vid handläggarens arm eller att skrika i desperation. De rätta handlingarna är olika typer av blanketter.

Samhället uppstod för femtusen år sedan i dalgången mellan Eufrat och Tigris. Där uppfördes ziqqurater, trappstegsformade tempeltorn av bränd tegelsten. Under lång tid var ziqqurater ett karakteristiskt inslag i alla betydande städer i Mesopotamien.

Samhället bygger inte längre tempeltorn i tegel. Istället bygger samhället förtroende mellan kund och aktör. Samhället bygger också inglasade gallerior. Galleriorna är ett karakteristiskt inslag i alla betydande städer i Sverige.

Samhället är komplext och ibland svårt att förstå. Metaforer gör det lättare att komma underfund med hur samhället fungerar. Till exempel: samhället är ett maskineri där vi förr eller senare måste sticka in handen. Då gäller det att veta hur kolvarna rör sig, annars klipps armen av som en rutten pelargonkvist.

Samhället är en tystlåten granne i hyreshuset där vi växer upp. Vi känner honom inte, ändå står han i köket och äter gräddtårta på vår studentmottagning.

Samhället är outtalade regler som vi alla mår bäst av att följa, enligt minsta motståndets lag. Minsta motståndets lag innebär att en kula som släpps framför två möjliga vägar alltid kommer att byta trottoar för att slippa gå förbi den hemlöse.

Samhället byggs av språk. Språk är ett medel för kommunikation, en uppsättning ord som kombineras enligt grammatiska regler. Språk är till exempel det här, det här och det här. Men inte:

Samhället särskriver inte. Om samhället särskriver så uppstår glipor mellan orden och språket framträder. Till exempel: fram träder detta. Det är viktigt att inte alltför många i samhället görs uppmärksamma på språkets materialitet.

Samhället är beroende av kärlek mellan individer. Kärlek är två individer som reproducerar sig tillsammans på ett organiserat sätt. Kärlek är att springa uppför en sommaräng utan att bli det minsta trött av att simma från stranden jag till stranden du i havet där du gjorde mig till kung och vi två 17 år när vi drack rom i regnet vid Zinkensdamm en juninatt.

Samhället gör analysfiler. Med hjälp av analysfiler analyserar samhället sig självt och rensar ut det som är brottsligt eller farligt. Analysfiler är legitima, till skillnad från åsiktsregister och andra typer av listor som är brottsliga och därför rensas ut.

Samhället har lagar som bestämmer vad som är brottsligt. Ett brott måste ha ett uppsåt. Om en man har uppsåtet att våldta när han våldtar, så han är en våldtäktsman. Det är brottsligt att vara en våldtäktsman. Om en man har uppsåtet att koka kaffe eller vara snäll när han våldtar, så är han ingen våldtäktsman.

Det är inte brottsligt att inte vara en våldtäktsman. Samhället förväntar sig att vi inte gör oss illa i onödan. Att en individ skadas är dåligt inte bara för individen, utan också för samhället som måste bekosta vård eller psykiatrisk behandling. Saker som kan skada en individ är till exempel att gå hem själv på natten, leva över sina tillgångar, lita på fel person, hamna i beroende eller förvänta sig att någon annan ska göra skitgörat.

Samhället instiftar olika försäkringar. Arbetslöshetsförsäkring är till exempel en garant för större rörlighet på arbetsmarknaden. Om individer får inkomst även vid arbetslöshet så vågar de byta jobb i större utsträckning. Följden blir en flexibel och dynamisk pool av arbetskraft. Arbetslöshetsförsäkringar hindrar också individer från att svälta.

Samhället kan förklaras genom uteslutningsmetoden. Med hälp av denna metod förstår vi vad något är genom vad det inte är. Till exempel: en apelsin är inte en gråsten, en skördetröska eller en avlägsen galax. Eller: samhället är inte de som lever utanför samhället.

Samhället är inte de som lever utanför samhället.

Samhället är inte de med sprucken ryggrad.

Samhället är inte de som lever i katters spinnande.

Samhället är inte de som flyr över datumgränserna.

De som färdas i båtar över turkost vatten.

De som älskar konvulsiva kroppar.

De som säger sina namn som ett hårt mineral.

De som somnar i förstäder och soluppgångar.

De som är på jakt efter säkringen som nollställer systemet.

De som gömt sina kaststjärnor i barndomens sand.

De som lägger örat mot kokande asfalt.

De som rasar i morgonens stillhet.

De som väntar på rådjur.

Kalle Hedström Gustafsson