×
Användaren

1 §

Mobiltelefonen, användarkontot, lösenordet. Tänka och kladda på namnet. En språklig spricka som passar svensk form. Nekar vänförfrågan.

...dubbelnamn i, eehe, vissa fall. Förnamn som efternamn eller vice versa. Eeh. Namn som i övrigt kan väcka anstöt, eeh. Någon annans här i riket skyddade firma eller, öh, varumärke eller ett annat kännetecken som har inarbetats för någon annan, eeh, i en näringsverksamhet här i riket.

2 §

Byter namn i mobiltelefonbok. Gör anagram och ändringar.

Öhm. Som kan antas leda till obehag. Eh, är lämpligt, ehm. Som lätt kan förväxlas, eh, med någon allmänt känd, utdöd. Öh, namn som kan uppfattas som en benämning på, ehh, järnvägsstationer, eeh, postkontor eller liknande och därför kan medföra, ehh, olägenhet eller i övrigt kan vilseleda allmänheten.

3 §

Processerar. Raderar användaren. Ritar linjer mellan och synliggör paralleller. Chattar med Sofia Nordin.

...får inte väcka anstöt. Eh. Vara vilseledande, ehm eller sticka ut så att den som skall bära det får problem av något slag, eh. Det är inte tillåtet att byta till namn som någon redan innehar, eh, känt efternamn från utdöd släkt, eeh. Utländskt känt efternamn, eh, känd artist eller konstnär. Öh. Firmanamn eller varumärken. Ehh, titel på litterära och konstnärliga verk, öhm. Ortsnamn eller liknande. Euhm, börja namnet med von, af eller de, eh.

4 §

Laddar ner blankett från hemsida. Byter namn på användarkonto. Övar utåt.

Den som, ehh, invid ett förnamn vill bära ett gårdsnamn som, ehe, har anknytning genom släktskap eller äktenskap och som, öhö, enligt gammal sedvänja är i bruk som tilltalsnamn, kan, öh, anmäla gårdsnamnet till Skatteverket.

5 §

Nytt lösenord på jobbet nu. Loggar in. Kommer att tänka på det varje gång. Formaterar om.

Ehh, Är inte lämpligt i det här landet. Som är i bruk som förnamn, om det inte finns särskilda skäl att namnet ändå skall få bäras som ett nybildat efternamn, öh, dubbelnamn.

6 §

Byter bakgrundsbild på mobilen, från regnbågsprisma till guldfiskar. Ändrar även färgtemat från blått till lila.

Fastställs det att en, eh, man inte är far till ett barn som på grund av, eh, faderskapet har förvärvat mannens efternamn eller ett efternamn som mannen har burit, öhm, förlorar barnet det efternamnet. I stället förvärvar barnet moderns efternamn vid tiden för barnets födelse. Barnet anses då ha förvärvat det namnet. Eh.

7 §

Massutskick, Facebookprofil, maktutövning. Diskuterar och lovar att försöka. Ropar prövande.

...eöh, eller en titel på någon annans skyddade litterära eller öhh konstnärliga verk. Eh. Om titeln är egenartad, ehum, eller ett särskilt skapat, ehm, namn som förekommer i ett sådant verk och vars utnyttjande skulle eh, innebära en kränkning av någon annans upphovsrätt till verket. Efterapa, öh...ööh, utnyttja.

8 §

Markerar och stryker över. Postar anmälan. Svarar i telefon.

Genom den nya lagen upphävs, eh... förekommer i lag eller annan, öh, författning. Hänvisning till föreskrifter som har, ehm, ersatts av bestämmelser i den nya lagen...tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

9 §

Söker på Google (ger ungefär 261 000 resultat). Får sms. Skickar nummer. Lägger till.

...anmäls, eheh, avse. Eh. Görs, euh, sagts, eh, fastställs. Öh, för att byta krävs att du, eh, har samtyckt, ehm, har funnit. Eh, är förenligt, öh, tillämpas, eh. Har behållit, eh, tagit emot. Eh, ingår för att behålla ett nybildat. Uppställa, öhm, jämställa. Ändring, eh, får inte godkännas. Ehh, som är i bruk och ändå skall få bäras. Kan, eh, vilseleda, öh, väcka anstöt...


N.N
redigera texten