8

Vi andra visste det hela tiden.
Varje slump är en algoritm.
varje slump är en algoritm
uppmätta beteenden
uppluckringar i identiteter
Systemen bakom slumpen.
Slumpen som system.
*Slumpen som regel*.
Slumpen som regel.
Slumpen som regel
*slumpen som lag *
Slumpen som förklaringsmodell.
*Porösa begrepp *
Osäkerhetsprincipens omvälvande egenskaper är nya
Mätandet av värdens egenskaper
Mäta
Min mening bör överdrivas, ty den är bångstyrig.
Massa beter sig som vågor när det rör sig.
Massa blir vågor när den rör sig.
Massa föremål blir vågor när de kastas
identitetsuppluckringar
i ankdammen av labbrockar.
granskandets påverkan
Granskandets kontroll över föremålets beteende.
förklaringsmodeller för slumpen
Det säger mig att min disk avgör det finska presidentvalet.
*Att påverkan har universell utsträckning. *
Att min magmask står till Guds förfogande.
Alltid rikting vill vara riktig rak rättad rotad
Allt beter slumpmässigt.