×


PRAO DAGBOK

PRAKTISK ARBETSLIVSORIENTERING

Elevens namn: ELIOT

1. Vad tycker du att är viktigt att tänka på när man väljer yrke och arbetsplats i framtiden?
Jag inleder med ett citat från den franske poeten Charles Baudelaire som föddes 1821 i frankrike: ”Kains släkte, av din drift besatt, / akta dig för att efterlikna deras!” Alltså att typ göra något som en själv tyckre är kul, det är mycket viktigt, tyckte alltså dem redan på Baudelaires tid.

2. Hur många platser var du tvungen att gå till och fråga efter prao-jobb före du fick ett?
min mamma hittade fikssion åt mig eftersom jag tycker mycket om poesi dikter poesi

3. Beskriv dina intryck efter första PRAO-dagen, ändra inte denna text senare.
Jag tycker att det skulle passa mycket bra att citera den franske poeten Charles Baudelaire som föddes 1821 i frankrike: ”Du som av kärlek vill att även de i misär / – spetälska, utstötta, dömda – skall ana vad himlen är,” Alltså de var mycket snälla mot mig även fast jag inte kunde så mycket och så, det tyckte dem var viktigt alltså redan på Baudelaires tid.

4. Hurudan hjälp fick du för att kunna börja jobba på din prao-plats? Vem hjälpte dej med att komma igång?
Här tycker jag att det skulle beskriva situationen mycket bra att citera den franske poeten Charles Baudelaire som föddes 1821 i frankrike: ”Glad och hängiven, öppnade poetens reglar, / nalkas sedan ängeln som åter skall tända / flammors slocknade glöd, fördunklade speglar.” Alltså Lyra Ekström Lindbäck var mycket snäll och gav tydliga instruktioner vilket är bra för praos men också frågade om vi ville ha både té och godis vilket var mycket trevligt

5. Beskriv din arbetsplats. Vilken typ av verksamhet sysslar man med, vilken bransch representerar din arbetsplats? Cirka hur många personer är anställda där? Be din handledare på arbetsplatsen hjälpa dig med svaren vid behov.
För att kunna ge ett bra svar på frågan skulle jag vilja citera den franske poeten Charles Baudelaire som föddes 1821 i frankrike: ”Under din kunskaps träd låt mig få ro en dag / och på din panna se hur grenarna till slut / såsom ett nybyggt tempel spirar och slå ut!” Alltså poesi är mycket så, jag tycker att citatet talar mycket väl för sig självt även idag mer än hundra år senare.

6. Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vad tyckte du om dessa uppgifter? Värdera uppgifterna genom att svara med smileys, :-( är lägsta, :-) mitt emellan och :-D högsta.
a) Att sitta med under planeringsmötet :-D
b) Att tänka kritiskt och kreativt själv :-D
c) Att lyssna uppmärksamt :-D
”Till slut har vi det som Lyrans / präster vars uppgift det är / att sjunga om dödens mystär.”

7a. Vad tyckte du bäst om att göra, varför?
ALLT. ”Upptänd på nytt / för Gud din ande i extas, innan din eld har flytt!” som Baudelaire sa.
7b. Vad tyckte du sämst om att göra, varför?
INGET. ”med andakt och djup respekt”, som Baudelaire sa.

8. Vad skiljer arbetsliv från skolliv?
Här har Baudelaire något att säga: ”Dig tär inte årens rost / och troget bär du ut ditt heliga appell, / en grånad kämpe lik som vaktar på sin post.” Alltså det är mycket mer allvar men också utmaning, tyckte både han och jag.

9. Berätta ett minne från din PRAO, någonting som hände eller som du gjorde.
Baudelaire, född 1821, i frankrike, skulle kanske ha berättat det här: ”Men minnen äger jag än om jag levt ett liv i tusen år.”

10. Vilken var din vanliga arbetstid: Den oas dit drömmar går

11. Kan du i framtiden tänka dig att vara anställd inom denna bransch?

Från underverkens tid, då stolt teologi / har lyst och blomstrat rikt med sav och energi / berättas en dag en av de stora lärda, / sedan han besegrat de andligt mindervärda / och skakat om den djupt i deras liknöjdhet / och därpå stigit upp mot himlens salighet.

12a. Hur bedömer du själv din insats på din prao-plats? Sätt 1 till 5.
0. Jag hade förberett mig bra: 5
1. Jag höll tiderna: 3
2. Jag tog själv initiativ: 3
3. Jag lärde mig mycket nytt: 5
4. Jag lärde känna personalen: 4
5. Jag bad om hjälp om jag inte visste vad jag skulle göra: 3
6. Jag visade intresse för arbetsplatsen: 5
7. Jag höll lunchtiderna: 3
8. Jag gjorde alla uppgifter som jag fick: 4
9. Jag städade upp efter mej: 3
10. Jag hälsade när jag kom och när jag gick: 5

12b. Hur bedömer du själv din prao-plats? Sätt 1 till 5.
0. Man var välförberedd att ta emot mig: 5
1. Stämningen på arbetsplatsen var: 5
2. Jag blev emottagen: 5
3. Arbetstagarnas beteende mot mig var: 5
4. Jag skulle vilja sommarjobba där: 5
5. Jag visste vad jag skulle göra: 4
6. Jag visste vem min handledare på arbetsplatsen var: 5
7. Man berättade för mig om arbetsplatsens regler: 4
8. Det var en bra praoplats: 5

13. Vilket vitsord skulle du ge för din prao-period?
”visa lär av deras attityd”

14. Kommer du ha nytta av prao-perioden med tanke på din framtid, jo, lite, eller knappast?
jo

15. Beskriv en typisk dag på din arbetsplats

”I lång mediation behagfullt sträckta ut liksom de sfinxerna, i ensam letargi försjunkna sovande i drömmar utan slut”.

16. Tag reda på följande uppgifter, Be handledaren på arbetsplatsen om hjälp.
Ge exempel på ett yrke som finns representerat op din arbetsplats: Jungfru med öppet hjärta, O drottning i ett ljuvt ädelt land av manna / av raffinerad lust och njutning utan slut Beskriv yrket närmare: LESBOS DÄR KYSSARNA LIKNA VATTENFALL den är djup som mörkret het som en vulkan! midnattshettan med nattens mystär! Arbetsuppgifter: LATINSKA LEKARS HEM OCH GREKISK VÄLLUSTS MODER min syster min älskade framför andra, ändå dras mina läppar mot dina se inte på mig så ändå dras mina läppar mot dina Egenskaper som behövs för yrket: skall med brännmärkta bröst du återvända sjunk i den avgrund där brotten piskas som efter en nattlig festmåltid Lämplig utbildning för yrket: Lesbos du längtande och varma nätters land kropps behag smeka med sin hand
FLY DET OÄNDLIGA I ERA BRÖST
ETT ÄLSKLIGT SKÖKOPARDet var allt! Tack för att du fyllde i PRAO DAGBOKEN.