×

CONTROL REPETITION


Controlled repetition, not loving care, is what makes a good espresso.

Illustration av Tina Karlström

Den 14:e december 2003 publicerar The New York Times en artikel: ”Espresso You Can’t mess up”. Det finsköra, artistiska och rituella i processen att göra en espresso beskrivs.

Precis där, kanske texten berör det den senaste generationen är så att säga infödda i; ett förhållande till espresso, både ordet och drycken, där vi kan dricka det eller yttra dess namn och det på något sätt är som att svischa förbi alternativet bryggkaffe, i någon särskild bil. Bilen vi åker i kan ha tillverkats någon gång i samma veva som artikeln skrevs, förmodligen tidigare, och var inte alltid det självklara färdmedlet. År senare, blir ett par subjekt hämtade från träningen och hoppar in i baksätet av bilen. De passerar en lång historia av böneodling och kaffeproducenters livsöden, kaffehusen i Wien på 1700-talet et cetera. Allting syns genom bilens fönster och bilen parkerar någonstans men subjekten kliver inte ur bilen.

Det förhållande som finns idag mellan en människa och ett kaffe, och man skulle kunna säga det fenomen som idag finns, har kommit till som en produkt av den tid det gått sedan fenomenet inte var ett självklart fenomen. Omsorgsfullt omhändertagande och noggrann skötsel har gjort att de mest färdigmogna tankar och idéer kunnat växa fram.

Exklusiviteten som tillkommer både med tidsperioden som gått från upphovet, och okunnigheten om ursprunget, blir en del av helhetsupplevelsen av fenomenet.

Nespresso, och andra kapsel-baserade system, är vanliga varianter på espresso kaffe. Maskinerna som går ut på att skapa en kopp espresso genom en speciellt tillverkad kapsel med innehåll som utsätts för tryck från varmt vatten lämnar ifrån sig spår i form av använda metall kapslar.
Nespresso systemen existerar som beståndsdelar i vår värld och rör sig som varor som tillhandahålls passagerare i baksätet av en bil på ett drive-thru-kafé.

En bekant pekade ut att när vi ser på espresso ser vi ”något annat”, Espresson finns för evigt längre bort och har gjorts eller kommer ifrån någon annan stans.

Det exotiska och exklusiva som espresso konnoterar hade kanske inte varit självklara konnotationer i en annan dimension. Som Nespresso maskinernas utbredning visar och som New York Times artikeln vittnar om är de nya budskapen inte hantverk, varsamhet och kärleksfullt vårdande utan perfektion i massproducerandet. Kontrollerad repetition.

Nespresso kräver inte att du maler dina bönor eller pressar eller håller koll på processen när du skapar din espresso. Den håller istället upp en bild av espresso långt bort på horisonten åt dig, bakom ditt huvud nästan. Den hjälper till att projicera samt skapa en projektionsyta åt dig.

Nespresso lägger särskild vikt vid att välja ut de producentländer som levererar kaffet till blandningarna: Brasilien, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Togo, Kenya och Etiopien. år efter år hittar Nespressos kaffespecialister fantastiska kaffesorter som de använder till Special Club- Och Limited Edition-kaffe.


 Med NESPRESSO får du det bästa av två världar – innovation och enkelhet. Varje detalj är väl genomtänkt för att ge dig den ultimata kaffeupplevelsen.Eugene Sundelius von Rosen