×

Finanskritisk metaforik

var det nödvändigt att skapa den här brandväggen, säger
finansminister      ett kraftfullt paket
inte talat klarspråk om
hålet i sitt banksystem.
nu ska vi strama upp det lite grann
det är den typ av åtgärder som cementerar
långvarigt utanförskap
åtgärder som blir en ny form av rundgång
ett sparande nära balans och en sjunkande skuld
psykologiska mekanismer
Nu har det varit kraftfulla steg i USA.
Det är klart att det utgör ett riskmoment för oss

Man ska vara medveten om att oro av den här typen
handlar om oförutsägbara förlopp
ogripbara förlopp
i den meningen att i och med att att Man ska inte under själva krisförloppet försöka göra bedömningen om det är färdigt eller inte.
"Det är som ett aprilväder,"
säger
att man under ett sådant här förlopp så att säga ska vara lite försiktig
med att spekulera om det
Vi har vad vi har pratat om som mörka moln över världshimlen.
Och vi kan inte stänga av Sverige från världen.

– Nja, nu vet jag inte exakt vilka siffror du hänsyftar på.

Vem ska nu ta över statens problem
någon från yttre rymden      eller?
Det är enligt min uppfattning robust olönsamt. Sverige
har en tydlig position,
med höga trösklar.
Nu kan man bygga rälsen väldigt rakt och då kan man köra relativt fort och kanske så rakt så att
man kan köra mycket fort på den. För att kunna utnyttja alla människors
fulla
potential.

– Nja, nu vet jag inte exakt vilka siffror du hänsyftar på.

säger
Allting tyder hittills på att läget är stabilt i Sverige.
Han har sett till att samla i ladorna
Endast genom att utnyttja människors fulla potential.
Det är mitt jobb att stå upp i kris.
Höga trösklar.
den kanske viktigaste skyddsvallen i tider som dessa
Sverige reser sig.
Det finns en grundläggande styrka i svensk ekonomi,
när det blåser och knakar i andra delar av världen står vi solida.
fortsätta bunkra förnödenheter inför framtiden.
för att kunna utnyttja alla människors
– både mäns och kvinnors –
fulla potential.

Betonghäckarna drar igång
betongblandarna. Jag tycker inte
det är det smartaste Finansinspektionen gjort.
Här ska det byggas hinder, här ska det byggas trösklar och murar som ökar missmatchningen
på arbetsmarknaden

Asch, det är svårt att sätta betyg på sig själv.
Men kanske en fyra?

Det är inte dags riktigt ännu.
att spendera
Skattekilar. Skattekilar. Skattekilar. Skattekilar. Skattekilar. Endast genom att utnyttja
människors
fulla potential.
Å andra sidan, nu har vi haft mexikokris, följd av asienkris, följd av rysslandskris, följd av it-
krasch, följd av
detta.
Vi börjar se komponenterna för en kompromiss.
ett allvarligt och svårbedömt läge Stressen
är hög.
Jo, jag kan förstå den synpunkten,
jag råkar vara väldigt förtjust i
detaljer.
Det kan nog vara en svaghet att jag vill kontrollera saker och ting.

Är det här tillräckligt?
Ja, man får nog bedöma att det är tillräckligt.
Det får bli ytterligare möten. Vi kan träffas varje dag och varje timme,
fram till nyår, om det blir nödvändigt,
säger Vi hade ett bra samtal,
sammanfattar
Anders Borg.Elin Bengtsson och L.E.L