×J A

G J

A G

A G J G J A

J A G J A

G

J A G A G J

G J A J A G

J A G

A G J G J A

A G J

G J A

A G J

G J A

J A

G

A G J G J A

A G J G

J A A G J G J A

är det borta än

?

ständigt textens jag

det bör försvinna upplösas

använder inte det när skrivandet sker

tredje person meningar utan subjekt

agent

vill bortom detta torftiga gränsfulla

medium

visualiserar

annat försöker

tolka utan

kropp att

vila i men

ständigt finns J A G

bakom syntaxen

lurar med blicken full

av

M I G

D U

V I

D E

PRONOMEN

O B J E K T

och

S U B S T A N T I V

gränser

är viktigt att värna om

?Etiketter: VOM NIL, FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA, NUETS AKUTA DILEMMA, OLGA NYLÉN KRUNIC, DÖDEN, HAMLET© fikssion