×

Adventsbrev


1:a adventsbrevet: ansökan
Ansökan om permanent uppehållstillstånd för
personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd
Kryssa i Jag har ett giltigt begränsat uppehållstillstånd
och vill nu få ett permanent uppehållstillstånd
Ansökan om skyddsstatus till jul Öppettider
måndag–fredag 09:00–15:00 alla dagar
Redovisning av belagda platser för asylsökande
ensamkommande barn och ensamkommande barn
med uppehållstillstånd Under respektive rubrik ska
följande uppgifter fyllas i Löpnummer Dossiernummer
Namn Personnummer Datum för undersökning


2:a adventsbrevet: referat
mångkultur och invandring ur ett annat perspektiv än
den politiskt korrekt färgade, hjälper utlänningar som fått avslag,
uppmanades hjälpa rättsväsendet att få tag i dessa kriminella
utlänningar, lagvidriga vänstergrupper, inte respekterar lagar och
regler, spårat ur fullständigt, till den grad att
polisen avstår från att göra sitt jobb, endast
under fem procent är riktiga flyktingar, att uppehålla sig utan
tillstånd i Sverige bryter mot svenska lagar och
regler, vi tycker inte det, hitta kriminella utlänningar och
tillse att dessa utvisas, genomsyras av en politisk korrekthet,
ledande befattningar tillsätts politiskt, helt fast
i det politiskt korrekta träsket,
gå så långt att, ovilja att
utföra sitt jobb, politiska
korrekta chefers rädsla,
hämmade, frustrerade,
begränsningar, ständigt,
arbetssituation, inte
få försvara sig, Sverige-
demokraterna aldrig
skulle låta politiskt
korrekta dogmer, i
takt med att vårt
inflytande växer,
de befogenheter de
behöver, ytterligare
etthundra fyrtio
miljoner kronor
till polisen för att
intensifiera arbetet
med att hitta och
utvisa de som
uppehåller sig
i vårt land utan
tillstånd


3:e adventsbrevet: reglering
I början av året gick regeringen ut med en
uppmaning till polisstyrelsen om att
antalet tvångsutvisningar skulle öka vilket
följaktligen krävde att fler polisiära resurser las på verkställnings-
arbete. Uppmaningen återfinns i regeringens reglerings-
brev där det mer exakt står: Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och
Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med
att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med
syfte att påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som
är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.


4:e adventsbrevet: vercstälande
Löpnummer dossiernummer datum för avvisning och vercstälande för övrigt i skydsnät ock
avnsvar som åläggs dena soppa av julgröt och svaghetsöfrakt på sjelvassta julafftons
morgon till kvälll i tältt utan nyta föh samgället sdfacilitet oc beslu om
zigenarsaketion i varats banalitet där hemmet ocjjk språcet måzte zktyddas från
utomctåenad e soo nu som vi beistter vålddsmpnopol låt iss greppa spöknippet dygbinjn
spnjkniappp godh julh dessdf innegala fenotipiska skilnaffer utan tilllllstånda tt
vissatss i landaet löpnummar dissiernumm verklsätlllande polisiäar insatser tryggeha
raglerinagsvercet vfl tvåhundddra tusgen sjutttio femd tusden ttthundara meningslöa
skyddslinar om året.


Not: Bilden föreställer polisens kartläggning av 4029 romer. Den är tagen utan lov från DN:s reportage om registreringen den 29 september 2013.
Ida Mirow