Övning i erövring

 

steg 2


Ur rivs vilja
preparerade spårsystem splittras.
Rök
vissla
skakningar
så pinsamt uppenbart uteblir de.
I slänten skakar
hand för första
Smaken av Namnet ledd via nacken.
Via ansikte helt vänt blir hon barnet
men blir inte alla.

-->