"den här kom aldrig längre än till idéstadiet" ×

Titel: Tröst för ett tigerhjärta

Ide: en pojke föds med helt normal anatomi bortsett från att han har ett tigerhjärta istället för ett människohjärta, läkarna oroas av detta då det inte kan svara på hur väl det fungerar med en människas inre organ, men pojken tyckes kunna andas. Därtill oroas föräldrarna över detta ur en mer skrockfullt etisk aspekt, besitter barnet ett ont hjärta, kommer pojken som utsträckt man vilja ondska? Denna oro får dem att vara ytterligt noga med barnets uppfostran, vilket i sin tur tyckes påverka barnet (eller är det tigerhjärtat).

Idén anspelas på ordet ”tigerhjärta”, omnämnt i SAOB:

   TIGER-HJÄRTA . särsk. bildl., om grymt l. hänsynslöst sinnelag l. hjärta; äv. metonymiskt, om person med sådant sinnelag osv.; särsk. [ efter B. LIDNER (se nedan) ]

i uttr. tröst för ett tigerhjärta , klen, (endast) skenbar tröst. FERNANDER Theatr. 467 (1695 ). Tröst för et Tiger-hjerta! / Barbarisk tröst! . . . Hvad! at det finnes fler, / Som digna under lifvets smärta. LIDNER (SVS) 2: 133 (1783 ). Ack är du den tyran, som med ett tigerhjerta / Drack sina söners blod, fann fröjd i deras smärta.
RUNEBERG(SVS) 2: 6 ( c.
1820 ). Trefaldt ve dig! -- Ty han var din fader; / Och du kunde dock, du tigerhjärta, / Se de blodbestänkta hjulen krossa / Grånad tinning. WENNERBERG 1: 110 (1881 ). Man stretar emot, man muttrar mellan tänderna: Gammal är ändå äldst. Tröst för ett tigerhjärta. BERGMAN Chef. 90 (1924 ).
TIGER-HONA .

jfr< hona1 . LIND 1: 1534 (1749 ). I passet Kutkum-Sandi låg en tigerhona på lur och dödade dagligen under flera månader människor. 1Brehm 1: 110 (1874 ). –    samt i Medea i översättning av H. Gullberg, där det används för att beskriva Medeas hänsynslöshet i att mörda sina barn för att trösta sig i makens sorg, en barbarisk tröst.

Inledning: Pojken föds, hjärtat upptäcks, en inledning till föräldrarnas vånda i detta
Handling: Pojken hämmas av sina föräldrar
Avslut: 1. Pojken (som nu är man) tyckes vara täckt i ränder, dräper av misstag föräldrarna (eller i frustration över hur de satt sig över hans liv), fängslas för sin hänsynslöshet.Simon Oxblod-Nemlander