missuppfattningarna

rus

2:a januari

Spåraren, han
är i skogen. Känner

doften som den vore
fylld av Vad?
Smärtsamma drag. Dag.

Kardborreläpparna
mot hans

asfaltsdrag och anletssvett i
den fyllda vinden

Vad.

Folkhav driver över.
Spåraren, i skogen
söker, försöker.

”Stortorget, sen svänger du höger in på Kattesundsgatan.
Ring på 6D där, så kommer jag ner och möter dig!”


Han häver uppåt
upphäver

Stråk av signaler hinner man passera med händerna hårt knutna om kvarlevorna som vaskats fram.

Utrymmet. Utrymmet
förbehållet för dem med utrymme inom sig.

Höftknotan blottad.

Regelbundna tunna drag mellan
träden i den skallrande dagen

Vad? Skogen. Spåraren.

Hej du. Vad gör du ikväll?”

Iris brusten
blodfläckiga ögon.

Gråstenad. Utspritt gul.
Fläckar. Hans kropp kommer
fallande mot honom.

Klistrade sår.
Mun mun. Lövskav mot kön.
Att tränga sig.

Nattens mannekäng
med sköra läppar
vattniga skåror.

Sova. Var? Vad.

Spåra. Sökarljus.
Allt är wellpapp. Glatt glidande.
Ljuset reflekteras i blodiga ögon.

Linjer. Linjer. Linjer.
Cirklar, cirklar.
Kvadrater.
Platt.

”Ska vi gå hem till mig?”

Spåraren.
Han sticker sig på barren. Flyr.

 

Victor Malm